Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

Dziękujemy

« Wróć do archiwum aktualności

2018-08-31 11:06:41

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy udzielili nam pomocy w trudnej sytuacji wynikłej z awarii w Domu Rodzinnym Nr 2. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Prezydenta Miasta Lublin z rezerwy budżetowej wszystkie prace są wykonywane w terminach wynikających z technologii robót. Pomieszczenia zostały posprzątane, zdezynfekowane i osuszone. W tej chwili robotnicy budowlani pełną parą pracują byśmy jak najszybciej mogli zacząć normalnie użytkować zalaną kondygnację.
Wpłaty, które wpłynęły od osób fizycznych i darowizny rzeczowe również w pełni pozwolą nam odtworzyć zniszczone rzeczy dzieci.  Nasze potrzeby zostały w pełni zaspokojone, dzięki życzliwości władz Miasta Lublin oraz pomocy ludzi o otwartych sercach.