Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

Nasze marzenia i potrzeby

Nasze marzenia i potrzeby Jeśli ktoś chciałby nas wspomóc finansowo byśmy mogli realizować marzenia i potrzeby naszych wychowanków to prosimy o wpłaty na konto Bank Pekao S.A. V Oddział w Lublinie, Nr rach. 43 1240 1503 1111 0010 0166 0820