Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

Teatr „Zarembiacy” - czym się zajmujemy w ostatnich latach

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Zarembiacy” od 2013r. do chwili obecnej realizuje projekty z zadania publicznego „Dzielnice Kultury” we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin w ramach Teatru Zarembiacy. Projekty te mają na celu aktywizację wychowanków, rozwijanie umiejętności i zainteresowań dzieci: (plastycznych, tanecznych, muzycznych, historycznych, teatralnych i filmowych), edukację historyczna i patriotyczną. Realizowane projekty dotyczą ważnych wydarzeń w życiu społeczności Domu Dziecka: obchodów świąt np. takich jak Dzień Dziecka czy 11 Listopada oraz spotkań okolicznościowych np. Powitania Wiosny, Kolędowania.
Przez ostatnie 2 lata szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia filmowe, które umożliwiły wychowankom Domu Dziecka ujawnienie swoich zdolności przed kamerą. Wychowankowie oraz byli wychowankowie a nawet niektórzy wychowawcy i pracownicy socjalni placówki z chęcią angażowali się w inscenizowanie scenek o charakterze historycznym n.t. Żołnierzy Wyklętych i legend lubelskich. Owocem tych działań jest kilka etiud tematycznych. Dzięki zaangażowaniu wychowawców, studentów i wolontariuszy oraz wsparciu Domu Dziecka udało się odwiedzić różne środowiska w Lublinie oraz jego okolicach (Miejską Bibliotekę Publiczną im H. Łopacińskiego Filia 38, klasztor oo. Bernardynów, Szkołę Podstawową nr 14 w Lublinie, AKJ, Arizona – Hipoterapia, Ogród Botaniczny, Skansen Lubelski, Dom Kultury Bronowice oddział „Maki”, okolice Łęcznej itp.) ale też i osób z dzielnicy Sławin np. syna legionisty Wojciecha Papieża, aktora Teatru Andersena Konrada Biela czy Pani Kamili Stefańczyk oraz jej męża z Arizona Hipoterapii, którzy jako pierwsi użyczyli nam swojej pomocy i realizować zaplanowane działania. Projekty miały wymiar wielopokoleniowy i lokalny. Ponadto w celu lepszego poznania dzielnicy rokrocznie organizowane są na jej ulicach inscenizowane podchody w których zawarte są wątki historyczne i lokalności miejsca.
Lata 2018-2019 to także poznawanie historii bohaterów Niepodległości, w kontekście świętowania 100-lecia odzyskania Niepodległości. Nakręciliśmy dwa krótkie filmy o bohaterach tamtych lat: Janie Papieży i Janie Kosidło. Oba prezentowaliśmy w ramach konkursu IPN: Niezwyciężeni 1918-2018. W roku 2018 nasz film o legioniście Janie Papieżu został wyróżniony na etapie ogólnopolskim konkursu i uczestniczyliśmy w Gali wręczenia nagród w Warszawie.

Teatr Zarembiacy 2018 - co u nas było słuchać i widać

Teatr Zarembiacy w akcji - rok 2017

Teatr Zarembiacy 2016

Teatr Zarembiacy

Trochę historii Teatru Zarembiacy
Grupa Teatralna ZAREMBIACY powstała w 2003 roku przy Zespole Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny. Inicjatorką działalności teatralnej w tej społeczności była Pani Cornelia Meseke (autorka opowiadań dla dzieci i dorosłych) i Teatr JASNY . W trakcie prowadzonych Warsztatów Teatralnych zrodził się pomysł powołania Grupy Teatralnej ZAREMBIACY (od nazwiska patronki Domu Dziecka – Ewy Szelburg Zarembiny). Wspólne tworzenie teatru może być dla dzieci wychowujących się poza rodzinnym domem ciekawym przeżyciem oraz nauką w kreatywnym posługiwaniu się wyobraźnią pomocną w „przyzwaczajaniu się do trudów życia”.
Oto spektakle zrealizowane przez Grupę Teatralną ZAREMBIACY:

„Anioł znów przyszedł” (spektakl według pomysłu dzieci i Teatru Jasny) – Premiera podczas spotkania wigilijnego 17.12.2003, świetlica ZPWDiR; – Wersja filmowa, świetlica ZPWDiR, 15.01.2004;

„Światło”
(spektakl na podstawie opowiadania Cornelii Meseke „Świetliste Zgromadzenie”, ze zbioru pt. „Zima w Lublinie”) – Premiera podczas Festynu „Uśmiech na lato” ZPWDiR, Plac Litewski, 14.06.2004;

„Jak to drzewiej bywało…”
(przedstawienie inspirowane tradycją kolędniczą i wigilijną obrzędowością ludową) – 16.12.2004, premiera podczas spotkania wigilijnego w świetlicy ZPWDiR; – II miejsce w IV Konkursowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Kolędniczych „Szczodraki 2005”, Dzielnicowy Dom Kultury S.M. „Czechów”, 10.01.2005; – Udział w Mazowieckim Konkursie Bożonarodzeniowym „IV Betlejem u Avetek”, Dom Kultury „Świt”, Warszawa, 23.01.2005; – Wystąpienie w Ośrodku dla Dzieci z Upośledzeniem Ruchowym „Beniamin”, Lublin, 03.02.2005;

„Rodzinka”
(kukiełkowa inscenizacja opowiadania Cornelii Meseke „Polcia Papuzia Rybka”) – 05.05.2005, premiera w świetlicy ZPWDiR; – Uczestnictwo w Festiwalu Sztuki Bezdomnej, Cieszyn, 11.05.2005; – Wystąpienie z okazji Dnia Dziecka, plac przed ZPWDiR, 01.06.2005; – Wystąpienie podczas Festynu ZPWDiR „Uśmiech na lato”, Plac Litewski, 10.06.2005; – Spektakl dla uczestników kolonii letnich, Hel, 04.08.2005;

„Zima w Lublinie”
(przedstawienie na motywach książki Cornelii Meseke tym samym tytułem) – Premiera podczas spotkania wigilijnego 08.12.2005;