Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

Wolontariusze

Wolontariusze w naszym Domu Dziecka są mile widziani, więc jeśli masz czas, chcesz podzielić się swoimi pomysłami, zdolnościami, wiedzą, chcesz zrobić coś dobrego dla drugiej osoby zapraszamy do nas.
Wolontariat w domu dziecka ma wiele obliczy. Od pomocy w odrabianiu lekcji, przez rozmowę, wspólną zabawę, wspólne pójcie na rower czy spacer, bądź pogranie w piłkę lub szachy. Można też zając się opieką w czasie jakiegoś wypadu (np. do kina lub na lodowisko) czy zorganizować lub pomóc w organizacji jakiejś akcji na rzecz Domu Dziecka. Gdyby ktoś miał pomysł na zrobienie z dziećmi pizzy lub wspólnych porządków w ogródku, czy pomalowania ogrodzenia, lub uzupełnienia placu zabaw, to też jest to możliwe. Zachęcamy też wolontariuszy do włączanie się do akcji i programów, które sami organizujemy, więc jeśli ktoś nie ma pomysłu to też znajdziemy dla niego zajęcie.
Wolontariat w takim domu jak nasz otwiera pole do inwencji i pomysłów na rzecz naszych dzieci i naszego domu (oczywiście trzeba się porozumieć z pracownikami, ale pole możliwości jest spore).
Warunkiem podjęcia wolontariatu jest spełnienie warunków określonych w art. 98 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i wolontariacie, czyli, że osoby chcące być wolontariuszem:
1) nie są i nie były pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona;
2) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynikał z tytułu egzekucyjnego;
3) nie były skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) są zdolna do wykonywania usług wolontarystycznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tych usług.
Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wolontariatu może wystawić lekarz rodzinny (choć czasami kierują oni do lekarza medycyny pracy).
Rozpoczęcie świadczenia wolontarystycznego poprzedza rozmowa z pracownikami Domu (psycholog, z-ca dyrektora) i podpisanie umowy (trzeba się wybrać z tym do naszego biura przy Al. Racławickich 22 w Lublinie). Trzeba się też zapoznać z Regulaminami obowiązującymi w placówce i dostarczyć zaświadczenie lekarskie. Czasem trzeba mieć trochę cierpliwości, bo są okresy czasu gdy wolontariuszy jest tak dużo, że trzeba trochę poczekać na realizację swojego pomysłu na pomoc (możemy przyjąć tylko określoną grupę osób (takie mamy możliwości organizacyjne i lokalowe).
Dla wolontariuszy przewidujemy krótkie szkolenie bhp, spotkanie z psychologiem (także w trackie trwania wolontariatu), gdy mamy taką możliwość także szkolenie dotyczące pracy z dziećmi. Osoby chętne, które chciałyby się podjąć wolontariat w naszym Domu prosimy o kontakt z Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie (obecna nazwa Domu Dziecka) pod numerem telefonu 81 532 08 30 lub 667 532 083, e-mail. sekretariat@ddesz.lublin.eu (w dni powszednie w godzinach 8-15).

Poprosiliśmy kilku z naszych wolontariuszy o podzielenie się z nami swoim doświadczeniem wolontariatu, oto kilka wypowiedzi:

„Zdecydowałam się na rozpoczęcie wolontariatu, ponieważ czuję potrzebę wniesienia pozytywnych emocji do życia innych ludzi. Chciałabym służyć pomocą moim rówieśnikom dzielić się tym, co czyni mnie szczęśliwą. Uśmiech na twarzy drugiego człowieka będzie dla mnie największą nagrodą i satysfakcją. Mam nadzieję, że uda mi się przyczynić do sukcesów i spełnienia marzeń podopiecznych. Czuję, że to będzie wspaniałe doświadczenie zarówno dla mnie jak i wychowanków.”

„Wolontariat daje mi radość, że mogę pomóc drugiej osobie, która tego potrzebuję. Wtedy czuję, że coś robię pożytecznego. Zostałam wolontariuszką, ponieważ nie lubię marnować czasu na jakieś niepotrzebne czynności, jak wiem, że w tym czasie mogę zrobić coś dobrego dla siebie i innych”

„Wolontariat pomaga otwierać się na potrzeby innych ludzi, „wejść” bardziej w ich świat. Cieszy mnie, że mogę komuś pomóc i ze czasem sama obecność jest już wartościowa.
Najważniejsi są ludzie – przez wolontariat mogę coś dawać z siebie ale tak naprawdę sama się jeszcze więcej nauczyć. Warto otworzyć oczy na potrzeby innych i wyjść z domu zrobić coś dobrego ;)”

„Co mi daje wolontariat? Przede wszystkim radość z pomagania innym. Gdy widzę efekt swojej pracy i czuję się potrzebna dzieciom. Wolontariat jest również możliwością poznania siebie. Z początku sądziłam, że praca z dziećmi nie jest dla mnie. Teraz jestem pewna, że w przyszłości będę psychologiem dziecięcym.”