Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

O naszym domu

Domy Dziecka często kojarzą się ludziom z ponurymi dużymi budynkami z długimi korytarzami. Nasz Dom jest taki sam jak wiele innych na naszym osiedlu, nie ma tabliczki informującej, ze mieści się tu placówka. To zwyczajny domek jednorodzinny. Dawniej dzieci o Domu Dziecka mówiły często “bidul”. Nikt z nas teraz tak nie mówi.

A jak jest wewnątrz? Tak jak w wielu prywatnych domach i zupełnie inaczej niż w dużych, tradycyjnych Domach Dziecka. Kuchnia nie jest duża, ale przytulna, tu jemy śniadania i kolacje, tu często siadamy, by pogadać przy herbacie.

W jadalni, która jest obok kuchni jemy zazwyczaj obiady. Jest tu duży stół, dzięki któremu możemy wszyscy razem usiąść . Tu też świętujemy takie wydarzenia jak: rocznice urodzin, Wigilię Bożego Narodzenia, Nowego Roku, śniadanie Wielkanocne oraz inne ważne dla nas dni.

Na parterze jest też salon (jak to pięknie brzmi, prawda? W salonie są bardzo wygodne kanapy. Czasami trudno wstać, nawet wtedy gdy film się skończy.

Na piętrze są sypialnie, każda ma swój styl. Jest pokój dziecinny z kolorową tapetą, sypialnia z dużymi lustrami dla starszych dziewczyn, funkcjonalny pokój dal chłopaków z mnóstwem półek i półeczek, mała przytulna sypialnia, z bardzo romantycznymi firankami.

Jest jeszcze pomieszczenie które nazywamy siłownią. Są tam materace, drabinki i stół do tenisa. Takie miejsce gdzie można się wyszaleć, kiedy człowiek ma nadmiar energii.

Wokół domu jest ogród i dużo zieleni, jest huśtawka ze zjeżdżalnią a w rogu ogrodu piaskownica. Od niedawna stoi też drewniany domek do zabawy. Z salonu można wyjść na taras zacieniony winoroślą i w ciepłe wieczory usiąść na huśtawce ogrodowej z kolorowymi poduszkami. W ciepłe wieczory na huśtawce odbywają się koncerty.

Wiosną i latem jest w naszym Domu szczególnie pięknie

Dom w którym mieszkamy jest jednym z czterech domów, a wszystkie razem tworzą Dom Dziecka im Ewy Szelburg Zarembiny.

Deklaracja dostępności Strona Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny.


 • Data publikacji strony internetowej: 2014-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-05


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Znak graficzny Domu Dziecka i odnośnik do strony BIP są niedostępne
 • Nagłówki nie posiadają odpowiedniego kontrastu
 • Filmy i zdjęcia na stronie nie posiadają napisów dla głuchych
 • Formularze kontaktowe nie posiadają odpowiednich etykiet tekstowych

Wyłączenia

 • Strona została stworzona i niedostępne materiałów na stronie zostały opublikowane przed 23 września 2018 roku, czyli przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Krzych.
 • E-mail: jkrzych@ca.lublin.eu
 • Telefon: 814665600

Każdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:


 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie

 • Adres: Al. Racławickie 22
  20-037 Lublin

 • E-mail: sekretariat@ca.lublin.eu

 • Telefon: 814665600


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do siedziby Centrum znajduje się od podwórzu budynku przy Al. Racławickich 22 w Lublinie. Wjazd na podwórze od strony ul. Sowińskiego. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do lokalu Centrum przez schody zewnętrzne z czterema stopniami, wyposażonymi w poręcz. Wejście to znajduje się na parterze bloku przy Al. Racławickich 22 (środek budynku, jest oznaczone tablicą). Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony Al. Racławickich, z podjazdem dla wózków. Wszystkie pomieszczenia Centrum znajdują się na jednym poziomie z dostępem osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych w ogólnodostępnym WC. Lokal Centrum nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.