Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

Zarembiacy

Zarembiacy

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zarembiacy przy Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie powstało w 1994 roku z myślą, aby wspierać wychowanków domu dziecka, tych obecnych i tych, którzy opuścili już placówkę.
Minęło wiele lat od powstania Stowarzyszenia, w tym czasie wielu naszych wychowanków i byłych wychowanków doświadczało pomocy świadczonej w różnoraki sposób: w nauce, pracy, trudnościach rodzinnych i mieszkaniowych, odkrywaniu talentów i poznawania kraju, przez sport i zetknięcie z kulturą, pomoc psychologiczną, prawną, w pisaniu urzędowych pism itd.
Mimo tego, że jest to małe Stowarzyszenie, działające przede wszystkim na zasadzie wolontariatu nie sposób policzyć tych, którzy pomoc otrzymali.
Stowarzyszenie od lat organizuje też spotkania byłych wychowanków Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny. Są one zwykle dwa razy w roku – w okolicach Dniach Dziecka i świąteczne spotkanie Bożonarodzeniowe. To zawsze czas na spotkanie, podzielenie się radościami i trudnościami dorosłego życia, popatrzenie na nowych członków rodziny (czasem są już to wnuki …).
Od lat sercem Stowarzyszenia jest Pani Lidia Goguł, która wszystkie ta działania wspiera i koordynuje, obdarzając ciepłem, uśmiechem i pomocą, każde dziecko i każdego dorosłego byłego wychowanka.

Jeśli chcesz wspomóc dziecięce marzenia i działania Stowarzyszenia prosimy o kontakt
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zarembiacy przy Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny
ul. Leszczyńskiego 23. Lublin
Nr konta 81 1020 3150 0000 3502 0136 5113
W sprawach Stowarzyszenia można uzyskać informacje:
e-mail: stowarzyszenie@zarembiacy.org.pl tel. 81 4665600

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego prosimy bardzo o 1 % dla naszych wychowanków KRS 0000054030

Więcej o programach Stowarzyszenia starszych i obecnych można przeczytać poniżej.

Zarembiacy

Tysiąc w rozumie
To program stypendialny dla dzieci z Domu Dziecka, który rozpoczął się kilka lat temu wraz z projektem finansowanym z Fundacji Banku Zachodniego.
Chodzi w nim o wsparcie wychowanków w nauce poprzez fundowanie niewielkich stypendiów za dobre wyniki w nauce, frekwencję czy szczególne osiągnięcia. Naszym wychowankom bardzo potrzebne jest wsparcie i motywacja do podejmowania nauki. Zaległości, z którymi przychodzą do domu dziecka, trudności życiowe i rodzinne, których doświadczają, brak wzorców zachowania, brak akceptacji ze strony rówieśników, to wszystko powoduje, że sukces szkolny jest im trudniej osiągnąć. Potrzebne są dodatkowe motywacje, dlatego pomysł Stowarzyszenia na wypłacanie na koniec poszczególnych semestrów nauki drobnych kwot dla wyróżniających się wychowanków.
Obecnie czyni to ze środków pochodzących z darowizn i 1 %,dlatego prosimy o wsparcie tego celu. Mamy obecnie jeszcze jedno wyzwanie – szukamy sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć naukę czterech naszych studentów;)

Wypoczynek
Od kilku lat Stowarzyszenie jest organizatorem wypoczynku dla wychowanków Domu Dziecka. Stara się także o pozyskanie środków na ten cel, w ostatnich latach otrzymywało na ten cel dotacje z Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz darowizny m.in. z Fundacji Orlen-Dar Serca czy Firmy Budimex.
Dzięki temu grupy naszych dzieci poznają piękne okolice naszego kraju, jego kulturę i historię (dla tych którzy przychodzą do Domu Dziecka zwykle są to pierwsze wyjazdy w życiu), czas wypoczynku spędzają aktywnie i na sportowo.
W ostatnich latach odwiedzaliśmy z dziećmi w ramach obozów organizowanych przez Stowarzyszenie m.in.: Hel, Roztocze, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Zakopane i inne górskie okolice. To zawsze są niezapomniane wrażenia.

Wychowanie przez sport
To już tradycja Stowarzyszenia, że wspiera działania sportowe naszych dzieci, widząc w nim narzędzie wychowania, poprawy zdrowia, uczenia zasad fair play, poprawy kondycji fizycznej i psychicznej.
Od lat działają amatorskie zespoły piłki nożnej (Zarembiacy, a ostatnio też FC Gliniana) i tenisa stołowego (Zarembiacy). Stowarzyszenia wspiera zajęcia na basenie i lekcje pływania, indywidulane talenty piłkarskie, bokserskie czy tenisowe, wyjazdy na turnieje i zakup odzieży sportowej, treningi i siłownie i inne w zależności od potrzeb i talentów.

Inne działania na rzecz społeczności Domu Dziecka
1. Organizacja szkoleń dla pracowników dotyczących pracy z dzieckiem i problemów wychowawczych.
2. Wspieranie materialne i rzeczowe (ubrania, zabawki, meble) wychowanków i byłych wychowanków.
3. Organizacja wolontariuszy wspomagających działania Domu Dziecka, w szczególności wolontariuszy rodzinnych (programy Wolontariat Rodzinny – lokalnie z Fundacja PZU, Tęskniąc za rodziną z ROPS), funkcjonujących w formie rodzin zaprzyjaźnionych.
4. Wspieranie materialne Domu Dziecka (remonty, opłacanie dodatkowych zajęć dla dzieci czy kursów).
5. Organizacja dodatkowych zajęć dla wychowanków i ich rodzin (np. warsztaty nt rodziny, warsztaty dla rodziców).
6. I wiele, wiele innych spraw związanych z funkcjonowaniem społeczności Domu Dziecka i byłych wychowanków.

Zachęcamy także do wsparcia nas, przy okazji robienia zakupów (nie powoduje to wzrostu ceny produktów) przez internet, nawet drobne kwoty w ten sposób uzyskane spożytkujemy w dobry sposób na rzecz naszych dzieci.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Fani Mani
https://fanimani.pl/stowarzyszenie-przyjaciol-dzieci-zarembiacy-przy-domu-dziecka-im-ewy-szelburg-zarembiny-w-lublinie/