Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

Nasi dobroczyńcy

Przez te wszystkie lata funkcjonowania naszego Domu Dziecka działało dla nas wielu przyjaciół, sponsorów i darczyńców, którzy chcieli przy różnych okazjach spełniać małe i większe dziecięce marzenia, sponsorować konkretne działania, wyjazdy, itd. Otrzymujemy liczne darowizny, które przynoszą chwile szczęścia dla dzieciaków, ale też bardzo pomagają nam rozwijać ich zdolności i zainteresowania, czy także wspomagają nasze bieżące funkcjonowanie i wyposażenie Domu.
Wszystkim dziękujemy, a o niektórych z ostatnich lat piszemy coś więcej, przy czym znajdują się tu osoby, firmy i instytucje, które wspierają bezpośrednio Dom Dziecka, jak i za pośrednictwem Stowarzyszenia Zarembiacy.

Miasto Lublin – dzięki niemu funkcjonujemy w formie naszych Domków, dzięki niemu też możemy prowadzić Teatr Zarembiacy a także programy, które uczą nas patrzenia na świat bez uzależnień

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – pomaga nam w organizacji aktywnego wypoczynku, wspiera budowania poczucia naszej wartości i pozytywnego patrzenia na rodzinę, a także pomaga nam w rozwijaniu wolontariatu rodzinnego

Fundacja Orlen Dar Serca – pomaga nam w organizacji aktywnego wypoczynku

Fundacja Bankowa im. Dr M. Kantona – wspiera nas w organizacji wypoczynku

Kuratorium Oświaty w Lublinie – pomaga nam od lat w organizacji wypoczynku

Fundacja Banku Zachodniego WBK – już dwukrotnie wspierała nasze programy sportowe, ale także od grantu od niej rozpoczęliśmy projekt stypendialny „Tysiąc w rozumie”

Firma Budimex – wsparła nas znacznie w organizacji aktywnego wypoczynku

Fundacja PZU – od dotacji od niej rozpoczęła się nasza przygoda z wolontariatem rodzinnym

Firmy MW, Billenium i Deutsche Bank – co roku pamiętają o nas przy okazji Świąt i Dnia Dziecka

Fundacja Tesco – wsparła nas, byśmy mieli „Szansę na lepszą przyszłość”

Towarzystwo Nasz Dom – od lat wspiera nas w różnych programach na rzecz rozwoju osobistego, edukacyjnego, rodzinnego, specjalistycznego (wsparcie w wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne, w leczeniu specjalistycznym), sportowego – od wielu lat doświadczamy od nich wiele dobrego dla naszych dzieciaków

Komandoria Orderu św. Stanisława – od wielu lat pamięta o nas przy okazji świąt

Firma Termet – która pomogła nam wymienić piec centralnego ogrzewania w Domku Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 2, Przedszkole Nr 37, Firma Grycan, Fundacja Wawel z Rodziną, Pan Andrzej z Hamburga, studenci i pracownicy UMCS i KUL, Biuro „Akcji pomóż dzieciom przetrwać zimę, Caritas oddział w Lublinie, Firma Comarch, młode pary, które rozpoczynają swoje wspólne życie od zrobienia czegoś dobrego dla dzieci – wszystkie te osoby i instytucje pamiętają o nas od lat przy okazji świąt, Dnia Dziecka, czy tak po prostu w trakcie roku, aby wesprzeć nasze działania lub osłodzić dni naszym wychowankom.

Nie sposób wszystkich wymienić, ale chcemy WAM, nasi drodzy dobroczyńcy podziękować za każde wyświadczane nam dobro.
Gdyby ktoś chciał dołączyć do tego grona i pomóc nam, dzieląc się tym co ma, to zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, lub do wsparcia naszego Stowarzyszenia Zarembiacy.